Built with Berta

 1. Is showing The Feminist Vision as part of the festival at Panora in Malmö with the studio collective Slätten.

 2. Sjöbo Konsthall är glada att presentera Helena Olsson, Ihra Lill och LealVeileby i utställningen Colliding Narratives! 

  I utställningen sammanstrålar tre olika konstnärskap kring frågeställningar om berättande med video som medium. Hur berättar man en historia? Vad händer när flera berättelser kolliderar? Hade den franska filosofen Jacques Rancière rätt när han sa att “det verkliga måste föras in i fiktion för att kunna tänkas”? De tre videoverken Den Feministiska Visionen, Roller_Zen och Magic for Benjaminvisas i en helhetsinstallation, där vi även möter skulptur och bild, som fogar samman de skilda berättelserna. 

  Helena Olssons Den feministiska visionen utspelar sig i ett kollektivhus byggt 1940 för yrkesverksamma, ensamstående kvinnor och på en fiktiv plats kallad Jungfrulandet. Verket ställer en rad frågor kring kvinnans situation på 1940-talet och idag. Vilka platser eller miljöer som möjliggör kollektiv förändring. Videoverket har utvecklats tillsammans med en läsgrupp på Elfvinggården bestående av sex kvinnor som bor i huset. Läsgruppens samtal skiftar mellan att reflektera över den egna situationen och andra kvinnors situation ur ett historiskt och feministiskt perspektiv i relation till den utopiska vision som målas upp i romanen. Men läsningen inspirerar även till tankar om hur kollektivhuset skulle kunna fungera i framtiden.
  Ihra Lills Roller_Zen är en romantisk Sci-fi där vi möter Sopot som är på jakt efter något som kan förklara hans tunga känsla. I en gammal bok fylld av visdom finner han svaret, vilket visar sig va ett par rullskridskor på vilka Sopot glider in i nya äventyr. På vägen möter han Gdynia, en icke troende av den rullande rörelsen och deras slumpmässiga möte utvecklas snart till en kamp mellan hjärta och tro. 

  I konstnärsduon LealVeilebys Magic for Benjamin ställs frågan huruvida konst och trolleri har något gemensamt. Videon bestående av digitalt material approprierat från internet berättar en historia om det indiska reptricket medan dess titel refererar till Walter Benjamin som 1936 skrev “Konstverket i reproduktionsåldern”.
  Alla konstnärerna har sin master ifrån Konsthögskolan i Malmö. Helena Olsson är Malmö baserad och har nyligen kunnat setts på Malmö Konstmuseum, Ihra Lill bor och arbetar i Tønsberg (Norge) och har visats på Galleri Nicolai Wallner i Köpenhamn, duon LealVeileby är Malmö/Lissabon baserade och kunde senast ses på MAAT i Lissabon. 

  Vernissage 4 mars kl 12-15. Utställningen pågår till 7 april.
  Sjöbo konsthall, Gamla Torg
  Öppettider
  Måndag - torsdag 10.00-12.00, 13.00-16.00
  Fredag 10.00-12.00, 13.00-15.00
  Lördag 10-14

 3. Screening of The Feminist Vision

  by Helena Olsson

  at Galleria Rajatila in Tammerfors

  Welcome to a screening of the video “The Feminist Vision” by Helena Olsson on Wednesday 21.9.2016 at 18:00. The artist herself will be present at the screening with coffee and cookies! There will be an interview with the artist after the sreening.

  With support from Kulturfonden för Sverige och Finland.

 4. View from window at Arteles Residency in Finland

 5. Touch Tour Wanås
  September 11, 2pm
  1,5 hours
  Limited capacity.

  Join us for a performance tour of the sculpture park! How do we look at the art at Wanås. In a guided performance tour of the sculpture park, Helena Olsson takes us through the collection at the Wanås Foundation by touching the artworks. A dozen works have been chosen, and for each individual work, the visitors follow a specific prepared method. The focus is not only physical contact, but also touching the artworks according to specific instructions. The tour and the art become just as much a tactile as visual experience, as well as a reflection on the role of the tour guide as bearer or knowledge.

  Touch Tour began as a collaboration between artists Helena Olsson and Lily Benson.
 6. Oomph
  The Women Who Made Sweden Colorful

  4 June–4 September 2016, Malmö Konstmusem

  An exhibition about the women who made revolution in the linen closets, the living rooms, the textile and clothing industry and put Sweden on the international design map. With designers such as Viola Gråsten, Katja of Sweden, Astrid Sampe and Greta Grossman.


  In connection with Oomph,  we show The Feminist Vision from 2016 by Helena Olsson. The work is a video installation that takes place in a fictional place called the Jungfrulandet and in a collective house built in 1940 for professionals, single women in Stockholm. The work places a series of questions about housing standards and the woman's situation in the 1940s and today. What places or environments allow collective change?

 7. The Feminist Vision

  20/5-22/5

  Galleri Bokboden, Bergen

 8. Galleri CC in collaboration with Swedish Film Institute is pleased to present “LOOP - A video art marathon”!

  Opening: 4 December 2015 18:00-21:00

  Dates: 4-21 December 2015
  Opening hours: Wed-Thurs 15:00-18:00, Sat-Sun 12:00-16:00

   

   

 9. Välkomna till fotogalleriet [format]s höstlovsverkstad för barn 7-13 år! En zoetrop (eller trolltrumma som det kallades förr) är en liten filmmaskin som uppfanns under början av 1800-talet. Vi klipper och klistrar ihop en konstruktion i svart kartong, sedan ritar vi en serie bilder med små förskjutningar som sätts inuti. När zoetropen snurras börjar bilderna röra på sig och förvandlas till en egen film.

  Barn är välkomna i vuxnas sällskap. Drop in (i mån av plats).
  Workshopen är gratis. Vi ses!

  Workshopens öppettider:
  Tisdag–fredag 27-30 oktober kl 14-16

  Pedagog och konstnär:
  Helena Olsson är verksam konstnär och pedagog i Malmö och arbetar med video,fotografi och performance.
  Hon är utbildad på Fotoskolan Sthlm samt Konsthögskolan i Malmö.

  Adress:
  fotogalleriet [format]
  Friisgatan 15b
  214 21 Malmö

  Workshopen är en del av Bästa Biennalen! 2015.
  Se hela biennalens program här.

 10. SCREENING NIGHT #8

  at SPEKTRUM, Berlin. 19 July | 20:00

  The Unnamed Feeling: video experiments in Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R.)

  Recordings of whispers, delicately opened mail and packages, amplified chewing, fingernails tapping on hard surfaces, descriptions of spa treatments: simple everyday gestures filmed with intimacy. Inspiring a YouTube subculture of thousands of videos, Autonomous Sensory Meridian Response (A.S.M.R.) is a pleasurable tingling in the head, scalp, and back that is triggered by certain sights, sounds, touches, and scents. Intrigued by the fast growing community that celebrates and activates this feeling, Lily Benson invited artists and filmmakers to create new work inspired by A.S.M.R.

  Including: Max Boss (DE) & Stine Omar (NO), Josephine Decker (US), Helena Olsson (SW), Adam Khalil (US), Saki Sato (US), Ana Rebordao (PO), Billy Rennekamp (US/DE), Alex Tyson (US), Jessica Williams (NO).

  SPEKTRUM is a space of convergence for cultural communities and transdisciplinary groups emerging and operating in Kreuzberg/Neukölln, Berlin.

 11. COLLIDING NARRATIVES

  Helena Olsson, Ihra Lill and António Leal + Jesper Veileby 
  White Room, Inter Art Center, Malmö
  2015-03-27- 2015-04-11
  "How does one tell a story, and what happens when more than one collide?" Through an installation show with video as its main focus the artists look at their interest in the fictive and chronicle, questioning what it means to have a narrative practice.
 12. Trailer Gallery presents the exhibition Behandlingen with Helena Olsson.

  Helena Olsson is a Swedish artist that with performance, video and reenactments investigates norms, social strucures, power and gender. Helena Olsson has been shown at KHM Gallery, Malmö, Regnbågsfestival in Malmö and Galleri Maskinen Art Boat in Umeå. She completed her MFA at the Malmö Art Academy in 2014 and is currently working with Kajsa Dahlberg through konstnärsnämdens assistant grant.

  Elbow bath, half bath, pine bath, rain bath, bucket bath or a walk on wet grass to stimulate blood circulation in the body; descriptions of treatments from Swedish health spas during the past centuries. The exhibition presents a series of videos that examine the idea of the health bath and the belief in water treatment as a possible cure to improve public health. As part of the exhibition the visitors that might feel weak are welcomed to schedule an appointment with Helena Olsson who will strengthen your body to increase its fluids and invigorate your mind.

  Appointments are available every half hour from 12-15.30, fri-sun, and 18-19 during the opening.
  To make an appointment, please email behandlingen@trailergallery.se

  Trailer Gallery is located at Årstidsparken in Umeå

  OPENING: Thursday 5th feb 18-19.30h

  OPEN HOURS: Friday – Sunday 12-16h.

  www.trailergallery.se

 13. Trumpeten C/O Mellanrum

  Läs artiklarna om vår tillfälliga atelje på gågatan i Malmö samt samarbetet med projeketet "Mellanrum" som drivs av Sebastian Dahlqvist i Folkuniversitetets regi.

  http://ateljetrumpeten.tumblr.com

 14. http://www.omkonst.com/14-malmo-konsthogskola-arsrutstallning.shtml

 15. http://www.kunstkritikk.se/nyheter/nya-konstnarer-i-malmo/?d=se

 16. TOUCH TOUR
  "It's not only what you touch, it's how you touch it"

  A guided tour of Malmö Art Academy's annual exhibition, with special access to the physical sensations of art. Lead by the artists Lily Benson and Helena Olssson.

  Sunday May 18, 14.00
  Sunday May 25, 14.00


  Meet in the courtyard of Föreningsgatan 42.

 17. Presstext

  Känslornas Politik- hur berättelser kan konstrueras och identiteter skapas. Att synliggöra de maktstrukturer som finns och på så sätt kunna tänka politiskt kring våra liv och visa de strukturella kopplingarna mellan en offentlighet och människors faktiska livssituationer.

   Utgångspunkten för utställningen bygger på samtal med en familj som har valt att dela på föräldraskapet och leva tillsammans utan sexuella eller romantiska relationer. Vissa kallar det stjärnfamilj, andra ser det mest som ett sätt att leva.  

   I videoverket Rösternas Politik diskuteras feministiska strategier som används för att skapa handlingsutrymme för det liv man vill leva i det rådande sociala och politiska systemet. I iscensättningar med skådespelare visas flera perspektiv som existerar sida vid sida. 

   Mina arbeten formas kring frågor om sociala regler, makt och kön. Jag använder dokumentärt material och blandar olika arbetsmetoder så som video och performance för att undersöka de roller vi människor tar och vilka syften dessa roller uppfyller. Jag intresserar mig för förväntningar som existerar inom sociala konstruktioner och om ett eventuellt synliggörande av dessa skulle kunna leda till en omförhandling av reglerna. 

   

   

  ENG

  pressrelease

  The Politics of Emotions- how narratives are constructed and identities formed. To make visible the power structures that exist and in that way to think politically around our lives and show the structural connections between the public and people’s actual life situations.

   

  The starting point for the exhibition is built on a conversation with a family that has chosen to share the parenthood and live together without sexual or romantic relations. Some call it Star Family, others mostly see it as a way of life.

   

  In the video work The politics of Voices, feminist strategies are discussed that are used to create room for action in order to lead the life that one desires in the current social and political system. In staged settings with actors, several perspectives are shown that exist side by side.

   

  My works are formed around questions about social rules, power and gender. I use documentary material and combine different ways of working such as video and performance to examine the roles that we humans take on and which purposes these roles satisfy. I take an interest in expectations that exist within social constructs and how a potential awareness of these could lead to a renegotiation of the rules.